Устав Ассоциации

APROBAT 

la Adunarea de constituire a Asociaţiei Obşteşti

„Asociaţia Masorilor si Reabilitologilor Moldovei”

în baza procesului-verbal din «10»noiembrie 2012

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

STATUTUL
 Asociaţiei Obşteşti

„Asociaţia Masorilor si Reabilitologilor Moldovei”

 


  DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Asociaţia Obştească „Asociaţia Masorilor si Reabilitologilor Moldovei”, în continuare - «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească „Asociaţia Masorilor si Reabilitologilor Moldovei”

1.3  Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova nr. 837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996 şi prezentul statut.

1.4 Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească».

1.5  Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.6 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

1.7 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică.

1.8 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

1.9 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.10 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiunile sale cu acest patrimoniu.

1.11 Sediul Asociaţiei se află pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău,.str. Tighina nr. 49/4.

 

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ УСТАВА

Наши Партнеры

logo_Soleni.png

logo_Чистовье.png

logo_Thai.png

logo_Relaxa.png